Spolupráce

Jak probíhá spolupráce s naší advokátní kanceláři?

Při řešení jednotlivých případů spolupracujeme se soudními znalci (zejména z oboru ekonomika – ceny a odhady nemovitostí a ceny a odhady motorových vozidel, strojů a zařízení a věcí movitých, oboru soudního lékařství apod.), notáři, daňovými poradci a auditory, exekutory, pojišťovacími makléři, realitními kancelářemi, překladateli a tlumočníky.

Detektivní služby pro potřeby klientů advokátní kanceláře a ochrana osob a majetku je zajišťována přes spolupracující subjekty, které provozují tento předmět činnosti. Díky úzké spolupráci s těmito subjekty jsme schopni poskytovat komplexní právní služby ve většině právních odvětví a přizpůsobit se konkrétním potřebám svých klientů.

tel. číslo Mgr. Josef Žďárský & Mgr. Alena Řenďovská

Tel. číslo

Mgr. Josef Žďárský
+ 420 724 063 883

Mgr. Alena Řenďovská
+ 420 604 827 529

kontakt e-mail Mgr. Josef Žďárský & Mgr. Alena Řenďovská

Praha

Revoluční 763/15, Praha 1, Staré Město, 110 00

kontakt e-mail Mgr. Josef Žďárský & Mgr. Alena Řenďovská

Chrudim

Havlíčkova 1053, Chrudim, 537 01