Trestní právo

Služby v oblasti trestního práva

Zajistíme obhajobu v celém trestním řízení (prověřování, zahájení trestního stíhání, zastupování před
policejními orgány a soudy všech stupňů po celé České republice). Zajišťujeme také obhajobu při podmíněném
propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Účastníme se úkonů ve věznici, před policií, před soudy. Zkušenosti
s obhajobou máme v trestních věcech od méně závažných trestných činů až po obhajobu u těch nejzávažnějších
a mediálně známých trestních kauz. Návazně na úspěšnou obhajobu poskytujeme právní služby při vymáháním
majetkové a nemajetkové újmy včetně nákladů právního zastoupení po státu v případě zproštění obžaloby nebo
jiného pro klienta příznivého výsledku. Klienty zastupujeme též v řízeních přestupkových či kárných.

Zastupujeme rovněž klienty v trestním řízení v pozici obětí trestných činů – poškozených, a to od podání
trestního oznámení až po vymáhání nároků s tím souvisejících. Obětem trestných činů konkrétně poskytujeme
právní poradenství spočívající v posouzení případu a doporučení dalšího postupu, včetně poučení o právech
poškozených v trestním řízení a o možnostech další pomoci obětem trestných činů (odborná i peněžitá pomoc
obětem trestných činů), zpracování a podání trestního oznámení, uplatnění nároku na náhradu škody, účast při
podání vysvětlení nebo výslechu svědka a dalších vyšetřovacích úkonech, zastupování před soudem.

Další oblastí našeho působení je trestní odpovědnost právnických osob a trestní odpovědnost mladistvých.

Poskytujeme také právní služby související s uplatněním mimořádných opravných prostředků, mezi které patří
dovolání, ústavní stížnost, návrh na obnovu řízení nebo stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva a
následné zastupování při řízení o těchto opravných prostředcích.

Odsouzeným poskytujeme právní zastoupení a rovněž i právní poradenství v otázkách možnosti podmíněného
propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, podmíněného upuštění od výkonu zbytku trestu (např. při trestu
zákazu řízení nebo u jiných trestů zákazu činnost) nebo zahlazení odsouzení, aby mohl být vymazán záznam z
evidence rejstříku trestů.

tel. číslo Mgr. Josef Žďárský & Mgr. Alena Řenďovská

Tel. číslo

Mgr. Josef Žďárský
+ 420 724 063 883

Mgr. Alena Řenďovská
+ 420 604 827 529

kontakt e-mail Mgr. Josef Žďárský & Mgr. Alena Řenďovská

Praha

Revoluční 763/15, Praha 1, Staré Město, 110 00

kontakt e-mail Mgr. Josef Žďárský & Mgr. Alena Řenďovská

Chrudim

Havlíčkova 1053, Chrudim, 537 01