Správní právo

Služby v oblasti správního práva

Oblast správního práva zahrnuje zastupování v přestupkových řízeních a ve správních řízeních a soudním řízení správním. Ve správním řízení se řeší otázky z rozličných oblastí práva – může jít o dopravu, školství, životní prostředí, pobyt cizinců, stavební právo, živnostenské právo, katastr nemovitostí, řízení o existenci veřejně přístupné účelové komunikace či o odstranění překážky z ní, trvalé bydliště a jeho zrušení a mnohé další. Klientům poskytujeme právní poradenství při přípravě a sepisu podání ke správním orgánům – žádostí, podnětů, vyjádření či opravných prostředků; je-li nezákonným rozhodnutím správního orgánu zasaženo do práv či oprávněných zájmů našich klientů, zastupujeme je i v řízení o ochraně proti nečinnosti správního orgánu, v řízení o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu.

tel. číslo Mgr. Josef Žďárský & Mgr. Alena Řenďovská

Tel. číslo

Mgr. Josef Žďárský
+ 420 724 063 883

Mgr. Alena Řenďovská
+ 420 604 827 529

kontakt e-mail Mgr. Josef Žďárský & Mgr. Alena Řenďovská

Praha

Revoluční 763/15, Praha 1, Staré Město, 110 00

kontakt e-mail Mgr. Josef Žďárský & Mgr. Alena Řenďovská

Chrudim

Havlíčkova 1053, Chrudim, 537 01