Rodinné právo

Služby v oblasti rodinného práva

Máme bohatou zkušenost s poskytováním právních služeb v oblasti práva rodinného:

  • péči o nezletilé – úprava poměrů k nezletilým dětem, určení výživného a styku
  • určování/popírání otcovství
  • rozvod manželství – smluvený (nesporný) či sporný
  • vypořádání a modifikace společného jmění manželů
  • určení výživného na manžela či manželku
  • určení výživného zletilým dětem
  • právní poradenství v souvislosti s uzavíráním předmanželských smluv
  • problematika dluhů jednoho z partnerů při vzniku v manželství či vypořádání společných dluhů v rámci SJM
tel. číslo Mgr. Josef Žďárský & Mgr. Alena Řenďovská

Tel. číslo

Mgr. Josef Žďárský
+ 420 724 063 883

Mgr. Alena Řenďovská
+ 420 604 827 529

kontakt e-mail Mgr. Josef Žďárský & Mgr. Alena Řenďovská

Praha

Revoluční 763/15, Praha 1, Staré Město, 110 00

kontakt e-mail Mgr. Josef Žďárský & Mgr. Alena Řenďovská

Chrudim

Havlíčkova 1053, Chrudim, 537 01