Právo obchodních společností/ korporátní právo

Služby v oblasti korporátního práva

Připravíme smlouvy uzavírané při podnikatelské činnosti, vypracujeme všeobecné obchodní podmínky pro podnikatele, zastoupíme klienty při obchodních jednáních, před správními orgány či soudy a ve věcech souvisejících.

  • založení, přeměny, zrušení, valné hromady, fúze společností akciových  společností, společností s ručením omezeným, komanditní společnosti, veřejné obchodní společnosti, evropské společnosti
  • převody obchodních podílů a akcií
  • práce s obchodním rejstříkem (změny, zápis, výmaz)
  • obchodní smlouvy
  • obchodní spory
  • zastupování před soudy
  • zastupování na jednání valné hromady či členské schůzi
  • změna výše základního kapitálu, úpis akcií, cenné papíry, úprava kmenových listů, vydání dluhopisů
  • problematika družstev
tel. číslo Mgr. Josef Žďárský & Mgr. Alena Řenďovská

Tel. číslo

Mgr. Josef Žďárský
+ 420 724 063 883

Mgr. Alena Řenďovská
+ 420 604 827 529

kontakt e-mail Mgr. Josef Žďárský & Mgr. Alena Řenďovská

Praha

Revoluční 763/15, Praha 1, Staré Město, 110 00

kontakt e-mail Mgr. Josef Žďárský & Mgr. Alena Řenďovská

Chrudim

Havlíčkova 1053, Chrudim, 537 01