Pracovní právo

Služby v oblasti pracovního práva

Klientům poskytujeme právní pomoc při přípravě pracovních smluv, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti, při sepisu vytýkacích dopisů, výpovědí z pracovního poměru, vytvoříme vnitropodnikové směrnice.

Poskytujeme konzultace a sepisujeme písemnosti při skončení pracovního poměru, zabýváme se otázkami nelegálního zaměstnávání, otázkami náhrady škody v rámci zaměstnaneckého vztahu, při pracovních úrazech a v dalších souvisejících pracovněprávních sporech.  Pro klienty uplatňujeme nároky z případných neplatných ukončení pracovního poměru. Právní poradenství poskytujeme též v oblasti agenturního zaměstnávání.

tel. číslo Mgr. Josef Žďárský & Mgr. Alena Řenďovská

Tel. číslo

Mgr. Josef Žďárský
+ 420 724 063 883

Mgr. Alena Řenďovská
+ 420 604 827 529

kontakt e-mail Mgr. Josef Žďárský & Mgr. Alena Řenďovská

Praha

Revoluční 763/15, Praha 1, Staré Město, 110 00

kontakt e-mail Mgr. Josef Žďárský & Mgr. Alena Řenďovská

Chrudim

Havlíčkova 1053, Chrudim, 537 01