Ochrana osobnosti

Právní služby v oblasti ochrany osobnosti

Poskytujeme komplexní právní služby v oblasti ochrany osobnosti a rovněž poskytuje právní pomoc při vymáhání
práva na ochranu osobnosti. Našim cílem je to, aby se náš klient co nejdříve a nejefektivněji domohl respektování
svého práva na ochranu osobnosti, zejména tedy toho, aby:

  • bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do klientova práva na ochranu osobnosti
  • byly odstraněny následky takových neoprávněných zásahů
  • bylo dáno přiměřené zadostiučinění (veřejná omluva, finanční zadostiučinění)
tel. číslo Mgr. Josef Žďárský & Mgr. Alena Řenďovská

Tel. číslo

Mgr. Josef Žďárský
+ 420 724 063 883

Mgr. Alena Řenďovská
+ 420 604 827 529

kontakt e-mail Mgr. Josef Žďárský & Mgr. Alena Řenďovská

Praha

Revoluční 763/15, Praha 1, Staré Město, 110 00

kontakt e-mail Mgr. Josef Žďárský & Mgr. Alena Řenďovská

Chrudim

Havlíčkova 1053, Chrudim, 537 01