Občanské právo

Služby v oblasti občanského práva

V rámci občanského práva jsme schopni poskytnout klientům profesionální a kompetentní služby spočívající v řešení široké škály každodenních i výjimečných situací, ve kterých se klienti ocitají.

Hlavními pilíři naší činnosti ve sféře občanskoprávní jsou následující aktivity:

 • zastoupení klientů při jakýchkoliv právních jednáních dle jejich pokynů a požadavků
 • sepis smluv: kupní smlouva, směnná smlouva, nájemní smlouva, darovací smlouva, smlouva o zřízení služebnosti (věcného břemene), smlouva o zřízení zástavního práva (zástavní smlouva), smlouva o dílo, smlouva o zápůjčce, smlouva o výpůjčce, licenční smlouva, pachtovní smlouva, smlouva o úvěru, příkazní smlouva, zprostředkovatelská smlouva, komisionářská smlouva, smlouva o obchodním zastoupení, smlouva o ubytování, smlouva o důchodu a další.
 • zastupování klientů v soudních řízeních, sporných i nesporných, a to před soudy všech stupňů v rámci celé ČR i v řízeních rozhodčích
 • zastupování klientů v dědickém řízení (řízení o pozůstalosti)
 • vymáhání pohledávek – nezaplacené dluhy, faktury, pohledávky z titulu bezdůvodného obohacení, náhrada škody a újmy, pohledávky z obchodních vztahů, pracovněprávních vztahů, komplexní služby při vymáhání i většího portfolia pohledávek, při vymáhání poskytneme pomoc v podobě analýzy úspěšnosti soudního sporu až exekučního řízení, upozorníme na případná rizika, případně pomůžeme v rámci mimosoudního vymáhání pohledávek
 • převody nemovitostí
 • vypořádání spoluvlastnictví
 • příprava směnek, uznání dluhu, ručitelských prohlášení a dohod o splátkách
 • ochrana spotřebitele (reklamace, odstoupení od smlouvy)
 • sepis všeobecných obchodních podmínek, vzorových smluv
 • zajištění závazků (smluvní pokuta, zástava, ručení, postoupení pohledávky atd.)
 • právní pomoc při jednání s pojišťovnami
 • otázky předsmluvní odpovědnosti
 • majetkové rodinné vztahy a nástupnictví rodinných firem
tel. číslo Mgr. Josef Žďárský & Mgr. Alena Řenďovská

Tel. číslo

Mgr. Josef Žďárský
+ 420 724 063 883

Mgr. Alena Řenďovská
+ 420 604 827 529

kontakt e-mail Mgr. Josef Žďárský & Mgr. Alena Řenďovská

Praha

Revoluční 763/15, Praha 1, Staré Město, 110 00

kontakt e-mail Mgr. Josef Žďárský & Mgr. Alena Řenďovská

Chrudim

Havlíčkova 1053, Chrudim, 537 01