Činnost územní samosprávy

Služby v oblasti činnosti územní samosprávy

Právní služby dlouhodobě poskytujeme též několika obcím, tudíž jsme do značné míry obeznámeni s typickými,
ale i mnoha specifickými situacemi, kdy činnost územní samosprávy vyžaduje kvalifikovanou pomoc advokátní
kanceláře. Těžištěm právních služeb poskytovaných obcím jsou právní vztahy k nemovitostem v širším kontextu,
neboť obec obvykle hospodaří se značným nemovitým majetkem. Orientujeme se právní úpravě provozování
vodovodů a kanalizací, činnosti zřizovatele školy, nakládání s odpady. Máme zkušenosti s jednání s developery i
investory individuální výstavby na území obce, včetně řešení souvisejících otázek veřejné dopravní a technické
infrastruktury (pozemních komunikací, inženýrských sítí). Obce však mají vedle tzv. samostatné působnosti též
tzv. přenesenou působnost, v rámci které jsme obcím rovněž připraveni poskytnout právní pomoc. Obce rovněž
bývají častým účastníkem soudních či správních řízení, kde jim poskytujeme kvalifikované zastoupení. V oblasti
územní samosprávy se naše kancelář dlouhodobě profiluje.

tel. číslo Mgr. Josef Žďárský & Mgr. Alena Řenďovská

Tel. číslo

Mgr. Josef Žďárský
+ 420 724 063 883

Mgr. Alena Řenďovská
+ 420 604 827 529

kontakt e-mail Mgr. Josef Žďárský & Mgr. Alena Řenďovská

Praha

Revoluční 763/15, Praha 1, Staré Město, 110 00

kontakt e-mail Mgr. Josef Žďárský & Mgr. Alena Řenďovská

Chrudim

Havlíčkova 1053, Chrudim, 537 01